TERUG
 
 
Juridische informatie
 
Informatie uitgever

De website letouquet.com is eigendom van Le Touquet Paris-Plage Tourisme.
De website wordt beheerd en bijgewerkt in samenwerking met Le Touquet Paris-Plage Tourisme en in samenwerking met de professionals van de toeristische bureaus in Touquet en omgeving.
Directeur publicatie: dhr. Daniel Fasquelle, afgevaardigde-burgemeester van Touquet Paris-Plage en voorzitter van Le Touquet Paris-Plage Tourisme.
Het technisch onderhoud en de webhosting zijn ondergebracht bij het bedrijf Constellation.

De website letouquet.com is ontworpen en gemaakt door Constellation 4 rue cité Bartissol -
66000 Perpignan, in samenwerking met Le Touquet Paris-Plage Tourisme.

Intellectueel eigendom

De huidige website is materiaal waar Le Touquet Paris-Plage Tourisme maker van is, volgens artikelen L.111.1 en de Code de la propriété intellectuelle (het intellectuele eigendomsrecht). De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, beelden, animatiefilms met of zonder geluid en ander materiaal dat op de website staat, is eigendom van Le Touquet Paris-Plage Tourisme of van derden die Le Touquet Paris-Plage Tourisme toestemming hebben gegeven om ze te gebruiken.
Reproducties op papier of digitaal van de betreffende website of van materiaal dat er op te vinden is, zijn toegestaan, op voorwaarde dat ze enkel gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden. Hiermee wordt elk ander doeleinde, publicitair of informatief, uitgesloten, conform de beschikkingen in artikel L122-5 van de wet op intellectueel eigendom.
Met uitzondering van de beschikkingen hierboven is elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, op welke manier of via welke weg dan ook, van de hele of een gedeelte van de werken die op de website staan, zonder vooraf toestemming te hebben gekregen van Le Touquet Paris-Plage Tourisme, streng verboden en wordt beschouwd als een vervalsingsdelict.

Type informatie dat op de website te vinden is


De huidige informatie op deze website heeft slechts een adviserende functie, noch de inhoud, noch de juistheid ervan kan worden gegarandeerd. Deze informatie verplicht Le Touquet Paris-Plage Tourisme nergens toe.
Le Touquet Paris-Plage Tourisme verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de beslissingen die genomen kunnen worden naar aanleiding van deze informatie.
De inhoud van de website mag zonder aankondiging gewijzigd worden.

Persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke informatie komt terecht bij Le Touquet Paris-Plage Tourisme. Het kan voorkomen dat we deze informatie doorgeven aan derden. Als u dit niet wenst:
Beschikt u over het recht van toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die u betreffen (art. 34 van de wet "Informatica en Vrijheid"). Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich richten tot:Le Touquet Paris-Plage Tourisme
Palais des Congrès
Place de l'Hermitage
62 520 Le Touquet

Slecht functioneren en virussen

Le Touquet Paris-Plage Tourisme kan niet aansprakelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade, verlies of kosten die voortkomen uit het gebruik van de website of uit het onvermogen om gebruik te kunnen maken van de website door een derde, of voor het slecht functioneren, een storing, een virus, of een ander probleem met betrekking tot de verbinding of het systeem.

Gerelateerde websites

Le Touquet Paris-Plage Tourisme verwerpt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud die beschikbaar is op andere websites waarnaar deze website verwijst d.m.v. linkjes of d.m.v. linkjes die buiten zijn weten om gecreëerd zijn. De toegang tot alle andere websites die gerelateerd zijn aan deze website zijn voor risico van de gebruiker.
Le Touquet verwerpt ook elke verantwoordelijkheid voor alle informatie en het materiaal dat beschikbaar is op de websites van derden waarop linkjes staan die verwijzen naar de website letouquet.com.

Eigendom merken

Alle merken die genoemd of gebruikt zijn op de website letouquet.com zijn eigendom van hun respectievelijke uitgevers.

"Het logo van de stad Touquet Paris-Plage en van Le Touquet Paris-Plage Tourisme, de hiervan afgeleide namen en het gehele grafische handvest "Centenaire" zijn beschermd door het merkenrecht (artikelen L.711-1 uit de Code de la propriété intellectuelle).
Behalve bij schriftelijke toestemming is elk gebruik van de elementen van dit grafisch handvest, naast reproductie en raadpleging voor persoonlijke doeleinden, conform artikel L.122-5 van de wet op het intellectueel eigendom verboden."